:: மாசெஸ் பற்றி ::

மாசெஸ் – பாலியல் சுரண்டல் மற்றும் பாலியல்வாதத்திற்கு எதிரான அமைப்பு

பாலியல் உருபடிமவார்ப்பு என்பது ஆண், பெண், மாற்றுப் பாலினத்தவர் என்று இந்த சமூக முழுமைக்கும் பெரும் மன அழுத்தத்தைக் கொடுக்கக்கூடியதாக இருக்கிறது. தந்தை வழிச்சமூகத்தின் ‘ஆண் தலைமை’ எனும் கருத்தாக்கம் மக்களை சாதி, மதம், நிறம், வர்க்கம், பால் என்று பல்வேறு அடிப்படையில் பிரித்தாள்கிறது. பாலியல் கட்டமைப்புக் கருத்தியலானது ‘அழகு’, ‘நிறம்’ ஆகியவை ‘மதிப்புமிக்கவை’ என்றும் பரப்புரை செய்கிறது.

மாசெஸ் எனும் அமைப்பு இத்தகைய பிரிவினைவாதங்கள் அணைத்திற்கும் எதிரான ஒன்று. இந்த அமைப்பின் மூலமாக மாசெஸ் ‘பாலியல் சுரண்டல், பாலியல் பாகுபாடு, அழகு, நிறம், பால் அடையாளம்,  பாலியல் அடிப்படையில் பொருளாதார சுரண்டல் ஆகியவற்றை எதிர்க்கிறது. அத்தோடு  நிறம், இனம், மொழி, சாதி, மதம், உடல் திறன் ஆகிய அடையாளங்களை முன் வைத்து  நிகழ்த்தப்படும் பாலியல் அத்துமீறல்களையும் இவ்வமைப்பு எதிர்க்கிறது.

 

தொடர்பிற்கு:  kotravaiwrites@gmail.com

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: