உத்தமபாளையம் அருந்ததியர் குடியிருப்புகளில் காவல்துறை தாக்குதல்


 

 

Tagged: , , , , , , , ,

One thought on “உத்தமபாளையம் அருந்ததியர் குடியிருப்புகளில் காவல்துறை தாக்குதல்

  1. jaya rajarethinam October 15, 2012 at 8:44 pm Reply

    kaaval kaakum kaavalum thavaru ezhaithaal naadum makkalum eppadi vaazhvaargal ayyaho enna kodumai barathathaaye!engalaik kaappatru…..

    On Mon, Oct 15, 2012 at 1:34 PM, M.A.S.E.S — Movement Against Sexual Exploitati

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: