Category Archives: Gender Issues

My Body My Weapon

kWhatsApp Image 2019-03-15 at 1.58.24 PM

 

“மார்க்ஸியமும் பெண் விடுதலையும்”

மே மாத சிறப்பாக எழுத்தாளர் கார்ல் மார்க்ஸ் என்ற தலைப்பில் முழு நாள் நிகழ்வு சென்னை கவிக்கோ அரங்கத்தில் நடைபெற்றது. பல அமர்வுகளும் கார்ல் மார்க்ஸ் பற்றியும் அவரது கருத்துக்கள் பற்றிய கலந்துரையாடலும் நடைபெற்றது

அதில் ‘மார்க்ஸியமும் பெண் விடுதலையும்” என்ற தலைப்பில் நான் பேசியதன் தொகுப்பு.

நன்றி வாசகசாலை

 

Diya movie.. beware!

Diya-P01

#Diya the most stupid, dangerous, anti-women movie I have seen in recent times! I wonder to which century director #ALVijay belongs to!

The film is a ‘productized’ campaign against Abortion, shedding crocodile tears for those lives killed in ‘Karu’. Oh! It could have been kalpana chawla…. Do you get it?

#Director_Vijay seems to have capitalized with ‘Brand #Saipallavi’. The film is not only irritable because of its anti-woman / male chauvinistic perspective but also for its making. The director seems to have just put all his efforts in Poster designing with ‘beautiful’ Saipallavi and went back to lay down on a couch watching ‘unborn child’!

If not for content, the director could have taken some care & concern (like the way he cares for ‘lives’) to justify it as a ‘horror/thriller’ movie. I have never seen such a poor Cinematography / graphics in a ‘ghost’ movie. Video games are better!

The hero & heroine are 19 when they had Sex! What’s wrong in aborting a child when it’s not the right time! Why to glorify the ‘purity’ of a woman here by saying that she was not willing to Abort and put the blame on family members and get them killed by a child… that too after 5 years! My gosh… what are we propagating here! The stupidest thing is to get the child to kill the doctor! Mr. Vijay, she is a doctor, first of all there was no logic why she would call their parents, when the two of them were already 19.. I mean major! Upon that u make her say one dialogue and convert her as an evil… The uncle out there says “if it was my daughter I would have killed her”… ain’t Mr. Vijay supporting Honor Killing? The whole movie is supposed to be against ‘killing’ / ‘murder’ but only propagates ‘murder’ in the name of Punishment. How strange? This is what happens when CAPITAL is easily available for ‘commercial manufacturers’.

Abortion is not a problem in this society Mr. Vijay, it is brands like you who have ‘market’ and know how to exploit People’s expectations & liking for someone.

I was having hopes until the end, expecting it to have some twists.. something like split personality / personality disorder etc etc… vijay seems to be showing middle finger to us and I felt like XXXXX!

While we came out of the movie my daughter says, “Mummy towards the end I felt like this movie was made by #DonaldTrump. May be its funded by him. #Prolife my ASS”!

Are we Humans?

asifa

 

Are we Humans?

GOD & Religion were born out of exploitative conditions favoring Ruling Class to oppress women and laborers. Is it sinful to speak against GOD when whole of India is crying for the brutal rape & murder of the 8 year old chid ASIFA?

While we have to demand Justice for any religious atrocities which are further proving to be dangerous for children, isn’t it highly important for a society to understand that No Religion or any Prophet or any Religious Reformist can ‘civilize’ Human Beings. Religion is an Institution! An institution to dominate, oppress and make wealth for the Rich Class. It discriminates one another by claiming superiority or purity over others. Thus hate and power becomes its Instinct. Arrogance and brutality becomes its foundation.

As humans capable of thinking, what is stopping us from being rational? What is stopping us from asking this very simple question – when so many GODs are available, why not even one is able to STOP such brutalities?

Let us not counter this question with answers like ‘Sin’ & ‘Re-birth’! Is it rational? If we are convinced with ‘Sin’ & ‘Virtue’ then why are we shedding tears for Asifa? If we believe in someone being ‘Good’ and ‘Bad’ person, then why are we seeking justice from Court? Come – let us sing aloud to invoke the ‘Good God’ to take an avatar to kill the ‘Asura’? If we are going to say that No Religion encourages Rape or preaches ‘bad’ things, please go back to your religious texts and read what it says about Women and laboring class.

We claim ourselves to be ‘Humans’ – i.e Humans who have six senses, who can think and who has the ability to reason out. When we call ourselves Humans, it denotes the evolution from savagery and barbaric stages in which human beings were not aware of Nature. They could not understand the effects, changes and disasters caused in Nature. They had to find solace by worshiping it or seeking its grace for a healthy life. They had to cling on to something to help themselves from the fear of destruction. This belief / superstition later developed into Religion and GODs emerged out of exploitative conditions that enabled one group of people to accumulate wealth & power. While on one hand this group which emerged as Ruling Class and State oppressed and appropriated the wealth of the other Tribes through weapons & ‘Army’, it also ‘produced’ Religious Texts and Morals to make people subservient on their own – i.e willingly surrender to the POWER, the power of Kings / Masters (today it is Capitalist) in the name of GOD; in the name of ‘Paavam’ & ‘Punniyam’. Thus Religion is the most cunning and oppressive tool created by the Mankind for selfish reasons.

We as human beings capable of thinking, learning and functioning only through our senses, isn’t it strange and stupid to believe that something exists beyond our senses? Yes there are umpteen things in nature that humans have not yet explored, but how is worshiping GOD going to help us explore them? Don’t we agree that all explorations are the outcome of Human Brain and effort? Ain’t we able to reason out that the images / morals are only reflecting the same Human Life with all perversion and inequality? Having lived for ages and ages, we are only witnessing more cruelty day by day rather than ‘Dasavathara’ that can kill these evils.

I request those brothers and sisters who shed tears for Asifa or Nirbhaya or any human being to first question their beliefs, because it is US  (the believers in Religion, Caste & any such non-materialistc Idealism) who are blockades to Justice, the real justice that will establish equality in this society. We believers – the unscientific idealists are the protectors of the hegemony that sanction authority to ‘teach lesson’ to our ‘enemies’. We believe in ‘destroying’ & ‘punishing’ the ‘bad people’ without questioning the (ruling class) dictionary that defines something as ‘right’ or ‘wrong’, something as ‘good or ‘bad’, something as ‘superior’ or ‘inferior’. We believers do not question the reason for the existence of such conflicting conditions such as good / bad, rich / poor, pure / impure, powerful / powerless, Religion vs Religion, Caste vs Caste, Sex vs Sex, Race vs Race etc., we are happily convinced with the ‘Paavam’ / ‘Punniyam’ story or ‘Good’ person vs ‘bad person’. At the best we may blame a Mother for the ‘bad’ upbringing of a child.

A human being could be a ‘believer’ either because of ignorance or out of selfishness (the later being the top most reason though). Yes as humans if we are not able to question the beliefs, rather FAITH that sanctions authority to very few to use those beliefs against a fellow human being to harass, to kill, to rape, to oppress and to exploit  then are we worthy enough to call ourselves ‘civilized human beings’?

#JusticeforAsifa #Unnao #VAW #Patriarchy

 

SDurga – sexy enough to spit!

sdurga

S### Durga (Originally Sexy Durga) is a hardcore political critic movie spoken in common ‘Man’s’ language. I am in awe with the subject and unconventional film making that #SanalKumar Sasidharan chooses. He proves that content outshines form. #SDurga not only stands out for its ‘storyless subject’ but the way it has been filmed. Passion and Political commitment is what it takes to produce such films.

I remember the poem – road not taken! But the road that Sanal Kumar takes us is the same road that we travel every second, every minute, however not been ‘repaired’. To escape from this road, bypass roads have been created or the dents have been justified, ‘Tips’ have been offered by ‘virtuous’ people for effective maintenance of the ‘road’ rather than making it accessible for everyone. Thus it becomes a road not taken – path being consciously ignored for the benefit of Oppressors.

Tons of thanks to #SanalKumarSasidharan and #SDurga team for making a ‘propaganda film’ without ‘cinematizing’ it! Propaganda becomes a taboo in films. Am glad that you did it, probably making it a ‘new genre’, atleast in my understanding!

This form is definitely new and inspiring. It has opened newer hopes for Political Activists to speak their heart out in the so called ‘Entertainment’ Medium. Why would someone call this an alternate film? Is the pathetic condition of Woman (or any gender) in society an alternate problem in this society? Aren’t these ‘masala’ films an alternate and deviation from the ‘reality’? We should be terming them as ‘hyper reality’ movies… I guess.

I am not going to narrate the story, because it has to be watched and experienced. However, as Sanal himself has mentioned in his interview, the festival intercut and the end, rather endless end attempts to spit on the hypocrisy of this society.

This Patriarchal society is not only a threat to women but also Men, Couples, Children and every damn life on this planet. Myself being a victim of moral policing when my partner was subjected to assault on road for holding hands and walking can write pages and pages on how fearful it is to live in this ‘dark society’, but what is the use unless and until it is being voiced at large scale.

S###Durga struggles to be that voice and it is shameful as always that such voices are suppressed. Let’s stop calling such films an alternate film and bring it to mainstream.

Dear comrade Sanal Kumar Sasidharan, please do make many such movies and politicize this ‘numb’ society in your own way and we shall be with you.
With love,
kotravai

P.S. Infact I had gone alone to the movie and there was one woman along with a man. So, I was the only woman alone watching this movie amidst about 7 or 8 people in PVR. I had to cross so many male gazes while I went alone into the mall, when I came out to take a cab, inside the cab! I kept thanking Sanal 🙂

 

Women’s Day recognition

VSTB6979

காதலர்களுக்கு அச்சுறுத்தல்

மகள் காதல் திருமணம் செய்ததால் சமூக நெருக்கடியினாலோ அல்லது கலாச்சார மதிப்பீட்டின் காரணமாகவோ தவறான புரிதலின் அடிப்படையில் ஒரு குடும்பம் தற்கொலை செய்து கொண்டுள்ளது. இது மிகவும் வேதனைக்குறிய விஷயமே.

இந்த கொடுமை நடந்ததற்கு நாம் அந்தப் பென்ணையோ அல்லது அந்தக் குடும்பத்தையோ குறை சொல்வதை விட காதல் திருமணத்திற்கு எதிராக இருக்கும் கலாச்சார மதிப்பீடுகள், சாதீய மதிப்பீடுகளைத்தான் களைய வேண்டியிருக்கிறது.

ஆனால் இச்சம்பவத்தை ஒட்டி அந்தப் பெண்ணுக்கு திருமணம் செய்து வைத்த உறவினரை காவல்துறை கைது செய்திருப்பது கண்டனத்திற்குரியது. அதுவும் மன உளைச்சல் ஏற்படுத்தி தற்கொலைக்கு தூண்டியதாக வழக்கு பதிவு செய்யப்பட்டுள்ளது. இது அநீதி.

தங்களுக்கு சிக்கல் வாராத வகையிலும், வயது காரணங்களால் (major) வழக்கு தள்ளுபடியாகமலும் இருக்க இது ஒரு புது உத்தியாக இருக்கிறது. தற்கொலைக்கு தூண்டுதல் என்பது ஒரு வலுவான வழக்காகும்.

இதன் மூலம் காதலர்களுக்கு ஆதரவற்ற சூழலையும், காதலர்களுக்கு உதவி புரிபவர்களை அச்சுறுத்துவதுமான முயற்சி இது.

ஒருவேளை இக்காதலர்கள் காவல்துறையில் தஞ்சமடைந்து, காவல்துறையினர் திருமணம் செய்து வைத்து இப்படி நடந்திருந்தால், காவல்துறையினரை இப்படி கைது செய்திருப்பார்களா?

என்னவிதமான அடக்குமுறை இது?

திருமணத் தரகு விளம்பரங்களை தடை செய்

 

மதச்சார்பற்ற நாடு, சாதிய பாகுபாடுகளை அனுமதிக்காத நாடு என்றெல்லாம் சொல்லபப்டும் இந்த நாட்டில் தான் ‘கம்யூனிட்டி மேட்ரிமொனி’ என்கிற பெயரில் சாதியை கட்டிக்காக்கும் மிகப் பிரதான வடிவமான சொந்த சாதித் திருமணம் பற்றிய விளம்பரம் எவ்வித எதிர்ப்புமின்றி அனுமதிக்கப்படுகிறது.
ஐயர் மேட்ரிமொனி, ஐயங்கார் மேட்ரிமொனி, கொங்கு வேலாளர் மேட்ரிமொனி, கிரிஸ்டியன் மேட்ரிமொனி, முஸ்லிம் மேட்ரிமொனி என இந்த விளம்பரங்களைக் காணும் போது நெஞ்சம் பதைபதைக்கிறது.

எவ்வளவு வெளிப்படையாக சாதியைப் போற்றும் ஏற்பாட்டை விளம்பரப்படுத்துகிறார்கள். சாதி குறித்த பெருமிதத்தை நாகரீகப் போர்வையில், தனித்துவமான பண்பாடு என்பன போன்ற ஆபத்தான சொல்லாடல்கள் மூலம் சாதியப் பற்றை, சாதிய வெறியை தூண்டும் வேலையை இத்தொழிற்துறை தொடங்கியுள்ளது.

இது சாதியமைப்பை அப்படியே கட்டிக்காக்கும் இந்திய முதலாளித்துவ கயமை என்பதோடு மேலும் பல ஆபத்துகள் இதில் நிறைந்துள்ளன. சொத்தை பாதுகாக்கவும், சாதியைப் பாதுகக்கவும் பெண் உடலானது ஏற்கனவே கடுமையான ஒடுக்குமுறைக்கு உள்ளாகியிருக்கிறது. தனக்கான துணையை தேடும் உரிமை மறுக்கப்படும் நிலை மேலும் இறுக்கமடைகிறது. சாதியப் புனிதம் காப்பதன் பெருமிதத்தை உயர்த்திப் பிடிப்பதன் மூலம் கௌரவக் கொலைகள் அதிகரிப்பதற்கான சூழல் ஊக்குவிக்கப்படுகிறது. காதலர்களுக்கெதிரான கலாச்சாரக் காவலர்களுக்கு சமூக அங்கீகாரம் வழங்கவும் இத்தொழிற்துறை வகை செய்கிறது.

உடனடியாக இதற்கெதிரான நடவடிக்கைகள் மேற்கொள்ளப்பட வேண்டும். பெரியாரிய இயக்கங்கள், கம்யூனிஸ்ட் இயக்கங்கள், முற்போக்கு சக்திகள் களம் இறங்குவது அவசியமாகிறது.

இதை வெறுமனே இந்துத்துவ சதி, இந்துத்துவ வெறி என்று மட்டும் நாம் அனுக முடியாது. சாதி என்பது உற்பத்தி உறவுகளோடு தொடர்புடையது என்னும் மார்க்சிய சூத்திரத்தை இந்த Manifestations உடன் பொருத்திப் பார்க்க வேண்டும். தனியுடைமை – சொத்து, மூலதனம் இவற்றை தன் சொந்த சாதிக்குள் தக்கவைத்துக்கொள்ளும் நிலவுடைமை கயமையும், முதலாளித்துவ தகவமைப்பும் சேர்ந்து செயல்படுகிறது.

புதிய வடிவிலான இந்த சாதிய தகவமைப்பிற்கு தற்போதைய பார்ப்பனிய-முதலாளித்துவ ஆதரவு அரசு(கள்) ஏற்றதாய் இருக்கிறது. நமது மௌனம் சம்மதத்திற்கு அறிகுறியாகிவிடக் கூடாது.

சாதியை ஒழிப்பதற்கு காலங்கள் பிடிக்கும் எனினும், சாதியமைப்பை அப்படியே கட்டிக்காக்க மூலதன-இலாப- சுய நல நோக்கோடு செயல்படும் கேவலமான திருமணத் தரகு விளம்பரங்களை தடை செய்ய நாம் களம் இறங்க வேண்டும்.

– #கொற்றவை

An Appeal to actress Jyothika

#Jyothika I truly appreciate your appeal to directors. Glad to see a Woman, a Heroine, a person of that industry is raising voice against such discrimination and exploitation. The most important point you made is how the medium conditions the minds of the society and men in particular! Thank you!

However, may I ask if only directors / producers should take up this responsibility. Can we be ignorant to the fact that Heroes – big heroes like #ActorSurya Vijay, Ajith and many such heroes – are also one of the decision makers in script and characterization. We all are aware of the fact that they also demand ‘glamour’ from the heroines for ‘salebility’ of their films. They dare to come out of the ‘Heroism’ built by the Patriarchal society. We are infact tired of the ‘lectures’ given by these heroes about being a ‘homely woman’, ‘good woman’, ‘chaste woman’, now the trend is being ‘Thamizhachi’…. huh… I can understand how suffocating you would have felt from the way you are voicing against it.

Since you are appealing to people in the film industry, I would like to gently appeal to you to please put forward this message to Heroes in the film industry, especially to Suriya Sivakumar, because he seems to be so ‘concerned’ about various problems of the society! Let the problem of Sexism and Sexist representation in the films also add to the list.

While it feels happy to see Suriya producing woman centric films with you as heroine of the film, it is annoying to see him exploiting / allowing to exploit other woman’s body in the name of glamour! (Love_songs in a commodified manner).

Would you be able to take up this discussion with him?

Related Link

To Read in Tamil:

http://saavinudhadugal.blogspot.in/2017/04/blog-post_24.html

Letter in reply to #BeepSong

Thanks to Kumudam Reporter

IMG-20151219-WA0003

IMG-20151219-WA0002

To read full version of the letter (Tamil): http://saavinudhadugal.blogspot.in/2015/12/blog-post.html